Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συντελεστές

Διοργάνωση: Κέντρο Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου
                      Λευκωσίας 4, Αθήνα | Τηλ: 210-8676671 | Facebook

Διευθυντής Φεστιβάλ: Νίνος Μικελίδης

Συντονισμός: Λέλα Μικελίδη

Συντονισμός Προγράμματος : Μαρία Καραγιαννάκη

Διακίνηση Ταινιών: Παναγιώτης Γιαννέλης 

Επικοινωνία - Γραφείο ΤύπουCITY OWLS - Τίνα Παππά
Υποστήριξη: Αντρέας Μαντάς 

Υπεύθυνος Social Media - Καταλόγου - Ιστοσελίδας - Δημιουργικού : Ηλίας Κατιρτζιγιανόγλου
Υποστήριξη: Γκρατσιέλλα Ρούσσου
Δημιουργικό: Τόνια Λαμπριανού

Κείμενα: Νίνος Μικελίδης, Παναγιώτης Γιαννέλης, Γκρατσιέλλα Ρούσσου, Ηλίας Κατιρτζιγιανόγλου 

Μεταφράσεις: Γκρατσιέλλα Ρούσσου

Υπεύθυνοι Εθελοντών: Γκρατσιέλλα Ρούσσου, Παναγιώτης Γιανέλλης