Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ (Out of Frame)

Βραβείο UIP, Φεστιβάλ Βενετίας του Γιώργου Ζώη (Ελλάδα/Greece, 10΄, πειραματικό)

Η διαφήμιση σε εξωτερικούς χώρους έχει πρόσφατα απαγορευτεί στην Ελλάδα. Ως αποτέλεσμα αυτού, εκατοντάδες πινακίδες είναι κενές και δεν δείχνουν κάποιο μήνυμα. Τώρα πια, τα κενά πλαίσια είναι το μήνυμα. Και είμαστε εκτός πλαισίου.

out of frame still